O nama

Homeopatski centar  Arnica montana vodi Dr. Marko Debelić koji je dugi niz godina radio kao liječnik u SR Njemačkoj na područjima kliničke farmakologije i psihijatrije. Zadnjih desetak godina u Njemačkoj intezivno se bavio  liječničkom homeopatijom gdje i završava homeopatsku specijalizaciju za licencirane liječnike u trajanju od tri godine . Stalni je član udruženja njemačkih homeopatskih liječnika  koji čine sastavni dio njemačke liječničke komore a shodno tome i zdravstvene skrbi i zaštite . Dr Debelić član je i krovne homeopatske liječničke organizacije  EU pod nazivom ECH  sa sjedištem u Brusselu. U Muenchenu  svoja znanja i iskustva  stječe u kliničkoj bolnici  Harlaching  gdje uz najmodernije , dijagnostičke metode  liječnička homeopatija predstavlja jednu od najvažnijih specijalističkih metoda liječenja.

Dr Debelić posljednju godinu ordinira i u Zagrebu u vlastitom homeopatskom centru.