Mi brinemo o Vašem zdravlju!

Homeopatija  je holistička , regulacijska terapija koja izrazito aktivira samoiscjeljujuću  snagu u svakom čovjeku. Homeopatski lijek djeluje uvijek na kompletnog čovjeka , a ne samo na pojedini simptom odnosno organ.

Utemeljitelj Homeopatije Dr Hahnemann ulazi u mlađu povijest medicine kao prvi liječnik koji se pri svom radu služio sistematskim ispitivanjem lijekova , promatranjem i dokumentiranjem. Ispitivanje lijekova na zdravim osobama kao i  otkriće specifične proizvodnje homeopatskih lijekova kroz potenciranje čine uz zakon sličnosti  tri osnovna stupa na kojima počiva cjelokupna klasična homeopatija.

Primjena klasične Homeopatije:

Bolesti srca i krvnih žila
Bolesti probavnog sustava
Bolesti metabolizma
Bolesti bubrega i mokraćnih organa
Bolesti dišnih puteva i pluća
Imunološki poremećaji , alergije i kronične kožne bolesti
Bolesti sistema za kretanje
Neurološke bolesti
Tumorska oboljenja
Sve akutne bolesti i tegobe kod djece...

» detaljnije

Homeopatija

Homeopatija je cjelovita metoda liječenja koju je prije više od 200 godina otkrio njemački liječnik , apotekar i kemičar Dr. Samuel Hahnemann   1755 – 1843  , u kojoj kao osnovni zakon vrijedi  similia similibus curentur  - slično se sličnim liječi. Homeopatski principi su sve do današnjeg dana ostali u potpunosti nepromijenjeni. Pojam Homeopatija potječe iz grčkog jezika  homoios – sličan  i pathos – patnja . Princip sličnosti pronalazi se već u Hipokratovim spisima...

» detaljnije